ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

 
=== ภูมิอากาศ ===
อยู่ในเขต[[มรสุม]] เมืองร้อน ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนมากถึง 5,690 มิลลิเมตร/ปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน[[กรกฎาคม]]-[[ตุลาคม]] พื้นที่ราบลุ่มหลายแห่งมักจะประสบปัญหา[[อุทกภัย]]อยู่เสมอ
* แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ [[ฤดูหนาว]] ([[พฤศจิกายน]]-[[กุมภาพันธ์]]) [[ฤดูร้อน]] ([[มีนาคม]]-[[มิถุนายน]]) และ[[ฤดูฝน]] ([[กรกฎาคม]]-[[ตุลาคม]])
* อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5.5<sup>°</sup>C - 14.4<sup>°</sup>C
ผู้ใช้นิรนาม