ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปโตรซาวอดสค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|adm_ctr_of2=[[Prionezhsky District]]
|adm_ctr_of2_ref=<ref name="Ref62" />
|capital_of=สาธารณรัฐคาเรเลีย
|capital_of=Republic of Karelia
|capital_of_ref=<ref name="Ref62" />
|inhabloc_cat=เมือง