ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงซาจิโกะ ฮิซะโนะมิยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|3= 3. [[จักรพรรดินีโคจุง|เจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ]]
|4= 4. [[จักรพรรดิไทโช]]
|5= 5. [[จักรพรรดินีเทเม|คุโจ ซะดะโกะ คุโจ]]
|6= 6. [[เจ้าชายคุนิโยะชิ เจ้าชายคุนิ]]
|7= 7. ชิกะโกะ ชิมะซุ