ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะนิวเดย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** [[List of Wrestling Observer Newsletter awards#Best Gimmick|Best Gimmick]] (2015)<ref name="WONgimmick">{{cite journal|last=Meltzer|first=Dave|authorlink=Dave Meltzer|date=January 25, 2016|title=January 25, 2016 Wrestling Observer Newsletter: 2015 Observer Awards Issue|journal=[[Wrestling Observer Newsletter]]|location=[[Campbell, California]]|issn=1083-9593|page=46}}</ref>
* '''[[WWE]]'''
** [[WWE Raw Tag Team Championship]] ([[List of WWE Raw Tag Team Champions|2 times, ครองร่วมกันนานที่สุด]])<sup>1</sup><ref name="ReferenceA"/>
** [[WWE SmackDown Tag Team Championship]] ([[List of WWE SmackDown Tag Team Champions|2 times]])
 
<sup>1</sup><small> Big E, Kingston, and Woods defended the title under the [[The Fabulous Freebirds#Freebird Rule|Freebird Rule]]. New Day won their second tag team championship when the title was still called the WWE Tag Team Championship. During their reign on September 5, 2016, the title was renamed the Raw Tag Team Championship after SmackDown established the [[WWE SmackDown Tag Team Championship|SmackDown Tag Team Championship]].</small>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม