ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์"

 
ในปีเดียวกัน เจ้าหญิงทรงสมัครเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเลเด็น ช่วงระหว่างปีแรกๆ ในมหาวิทยาลัย พระองค์ทรงศึกษาในวิชา[[สังคมวิทยา]] [[นิติศาสตร์|หลักนิติศาสตร์]] [[เศรษฐศาสตร์]] [[ประวัติศาสตร์ศาสนา]] [[ประวัติศาสตร์รัฐสภา]]และ [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]] ในวิชาเรียน พระองค์ทรงเข้าฟังการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมของ[[ประเทศซูรินาม]]และ[[เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส]] [[กฎบัตรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์]] [[การต่างประเทศ]] [[กฎหมายระหว่างประเทศ]] ประวัติศาสตร์ และ [[กฎหมายสหภาพยุโรป]] อีกทั้งทรงได้รับการถวายพระอักษรส่วนพระองค์จากศาสตราจารย์ ซี. ซนุค เฮอร์กร็อนเย ในเรื่อง[[ศาสนาอิสลาม]] ที่นับถือกันเป็นส่วนใหญ่ในประชากรทั้งหมดของอาณานิคมดัตช์ ([[หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์]] (Dutch East Indies) ต่อมาคือ [[ประเทศอินโดนีเซีย]] ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รัฐอิสลาม แต่ประชากรราว 86 เปอร์เซนต์เป็นมุสลิม นับเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมหนาแน่นที่สุด)
 
พระองค์ทรงมีพระราชอนุชาต่างพระราชมารดา 1 คน คือ [[พิม ลีเออร์]]
 
== พระราชธิดา ==
ผู้ใช้นิรนาม