ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก"

ต่อมาใน[[เดือนธันวาคม]] [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] มีพระราชดำริ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ทั้ง 2 สมรสกัน และถูกเสนอต่อนักข่าวในวันที่ [[27 ธันวาคม]] งานแต่งงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่ [[17 กันยายน]] ณ [[ประเทศเยอรมนี]] หลังจากสมรสแล้ว แคลร์ได้รับการสถาปนาเป็น '''เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก พระชายา''' พร้อมฐานันดร [[รอยัลไฮเนส]] หลังจากสมรสแล้วทั้ง 2 ประทับด้วยกัน ณ [[ประเทศฝรั่งเศส]] ต่อมา สำนักพระราชวังแห่งลักเซมเบิร์กได้ออกแถลงการณ์เรื่องเจ้าหญิงแคลร์ทรงครรภ์ ต่อมาเมื่อวันที่ [[15 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2557]] พระองค์ได้มีประสูติกาลพระธิดาคือ [[เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา]] ณ [[โรงพยาบาลแกรนด์ดัชเชสชาลอตต์]]ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดใน [[ประเทศลักเซมเบิร์ก]]
 
ต่อมา สำนักพระราชวังได่ออกแถลงการณ์เรื่องเจ้าหญิงแคลร์ ทรงครรภ์ที่ 2 ต่อมาเมื่อวันที่ [[28 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2559]] ได้มีพระสูติกาล [[เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา]] พระโอราโอรสพระองค์ที่ 2 ณ [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{flag|Luxembourg}} : Grand Cross of [[Order of Adolphe of Nassau]]<ref>[https://blobsvc.wort.lu/picture/1e87e1bf018329bce486ca4953284cf5/577/356/wortv3/f74e73a921e6e174834dda99e8c61a1904631361 Photo]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม