ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่โลหิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ระบบหมู่เลือด==
 
การจำแนกหมู่เลือดที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยการระบุสารผิวเซลล์ [[เม็ดเลือดแดง]] 30 ชนิด ดังนั้นหมู่เลือดของคนคนหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบของชนิดของแอนติเจนย่อยต่างๆ ประกอบกัน สารผิวเซลล์ 30 ชนิดนี้ มีการพบแอนติเจนที่แตกต่างกันแล้วกว่า 600 แบบ แต่บางแบบเป็นชนิดหายาก อาจพบเฉพาะในบางชนเผ่าหรือเชื้อชาติ
 
=== ระบบเอบีโอ ===
 
[[ไฟล์:ABO blood group diagram.svg|right|thumb|350px|''ระบบหมู่โลหิตเอบีโอ'': แผนภาพแสดงสายคาร์โบไฮเดรตซึ่งกำหนดหมู่โลหิตเอบีโอ]]
{{บทความหลัก|ระบบหมู่โลหิตเอบีโอ}}
 
ระบบเอบีโอเป็นระบบหมู่โลหิตที่สำคัญที่สุดในการถ่ายเลือดมนุษย์ แอนตี-เอและแอนตี-บีแอนติบอดีปกติเป็นแอนติบอดีอิมมูโนโกลบูลินเอ็ม (IgM) แอนติบอดี IgM ผลิตขึ้นในปีแรกของชีวิตโดยการสัมผัสกับสารในสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร แบคทีเรีย และไวรัส
 
 
=== ระบบอาร์เอช ===
 
{{บทความหลัก|ระบบหมู่โลหิตอาร์เอช}}
ระบบอาร์เอช (Rh; "รีซัส") เป็นระบบหมู่โลหิตที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับ 2 ในการถ่ายเลือดมนุษย์ โดยปัจจุบันมี 50 แอนติเจน แอนติเจนอาร์เอชที่สำคัญที่สุด คือ แอนติเจน D เพราะมีแนวโน้มกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุดในบรรดา 5 แอนติเจนหลักของระบบอาร์เอช โดยทั่วไปผู้ที่ไม่มีแอนติเจน D (D เนกาทีฟ หรืออาร์เอชลบ) จะไม่ผลิตแอนตี-D แอนติบอดีชนิด IgG หรือ IgM เพราะแอนตี-D แอนติบอดีปกติไม่ผลิตโดยการสัมผัสกับสารในสิ่งแวดล้อม ทว่า ผู้ที่มีหมู่โลหิต D เนกาทีฟสามารถผลิตแอนตี-D แอนติบอดีชนิด IgG ได้หลังการสัมผัส ซึ่งอาจเป็นการถ่ายเลือดระหว่างทารกในครรภ์กับมารดา หรืออาจเป็นการถ่ายเลือดกับเม็ดเลือดแดง D โพสิทีฟ
 
<ref name="Talaro, Kathleen P. 2005 510–1">{{cite book|author=Talaro, Kathleen P.|title=Foundations in microbiology|publisher=McGraw-Hill|location=New York|year=2005|pages=510–1|isbn=0-07-111203-0 |edition=5th}}</ref> สามารถเกิดโรคอาร์เอชได้ในผู้ป่วยเหล่านี้<ref>{{cite journal|author=Moise KJ|title=Management of rhesus alloimmunization in pregnancy|journal=Obstetrics and Gynecology|volume=112|issue=1|pages=164–76|date=July 2008|pmid=18591322|doi=10.1097/AOG.0b013e31817d453c}}</ref>
หมู่โลหิตอาร์เอชลบพบเป็นสัดส่วนน้อยกว่าในชาวเอเชีย (0.3%) เมื่อเทียบกับคนขาว (15%)<ref name="Rh group and its origin">{{cite web|url=http://hospital.kingnet.com.tw/activity/blood/html/a.html|title=Rh血型的由來|publisher=Hospital.kingnet.com.tw|accessdate=2010-08-01}}</ref>
 
=== หมู่โลหิตอื่น ===
 
นอกจากระบบเอบีโอและอาร์เอช ยังมีการระบุระบบหมู่โลหิตอีก 30 หมู่
 
<ref>{{cite web
|url= http://www.uvm.edu/~uvmpr/?Page=news&storyID=13259
 
== ความสำคัญทางคลินิก ==
 
=== ความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง ===
[[ไฟล์:Blood Compatibility.svg|right|230px|thumb|'''แผนผังความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง''' <br /> นอกเหนือจากการบริจาคให้หมู่โลหิตเดียวกันแล้ว หมู่โอสามารถบริจาคให้หมู่เอ บีและเอบี และผู้บริจาคเลือดหมู่เอและบีสามารถให้หมู่เอบีได้]]
 
[[ไฟล์:Blood Compatibility.svg|right|230px|thumb|'''แผนผังความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง''' <br /> นอกเหนือจากการบริจาคให้หมู่โลหิตเดียวกันแล้ว หมู่โอสามารถบริจาคให้หมู่เอ บีและเอบี และผู้บริจาคเลือดหมู่เอและบีสามารถให้หมู่เอบีได้]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ ตารางความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง<!--
|}
<small>
หมายเหตุตาราง: 1. โดยสมมติให้ไม่มีแอนติบอดีนอกแบบ ซึ่งจะทำให้เลือดผู้ให้และผู้รับเข้ากันไม่ได้ ซึ่งเป็นปกติของเลือดที่ถูกเลือกโดยการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้และผู้รับ (Crosscross Matchingmatching)
 
หมายเหตุตาราง: 1 โดยสมมติให้ไม่มีแอนติบอดีนอกแบบ ซึ่งจะทำให้เลือดผู้ให้และผู้รับเข้ากันไม่ได้ ซึ่งเป็นปกติของเลือดที่ถูกเลือกโดยการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้และผู้รับ (Cross Matching)
</small>
 
=== ความเข้ากันได้ของพลาสมา ===
 
[[ไฟล์:Plasma donation compatibility path.svg|right|190px|thumb|'''แผนผังความเข้ากันได้ของพลาสมา'''<br />นอกเหนือจากการบริจาคให้หมู่โลหิตเดียวกันแล้ว พลาสมาจากหมู่เอบีสามารถให้หมู่เอและบี และพลาสมาจากหมู่เอ บีและเอบีสามารถให้หมู่โอ(O)]]
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
166,310

การแก้ไข