ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* โรงเรียนวัดน้ำรัก
* โรงเรียนบ้านทัพนคร
* โรงเรียนตชด. บ้านคลองมะลิ
* โรงเรียนวัดมะทาย
* โรงเรียนตากสิน บริหารธุรกิจ (เอกชน)
 
== ระยะทางจากอำเภอมะขามไปอำเภอข้างเคียง ==
7

การแก้ไข