ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{flag|Luxembourg}} : Grand Cross of [[Order of Adolphe of Nassau]]<ref>[https://blobsvc.wort.lu/picture/1e87e1bf018329bce486ca4953284cf5/577/356/wortv3/f74e73a921e6e174834dda99e8c61a1904631361 Photo]</ref>
== พระอิสริยศอิสริยยศ ==
*[[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2528]] - [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2556]] = แคลร์ มากาเร็ตตา เลเดเมเคอร์ ( Claire Margareta Lademacher)
*[[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2556]] - ปัจจุบัน = เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก (HRH Princess Claire of Luxembourg)
 
== อ้างอิง ==
{{reflist|colwidth=50em}}
ผู้ใช้นิรนาม