ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== พระประวัติ ==
เจ้าชายเลียม ประสูติ ณ [[เจนีวา]] [[สวิตเซอร์แลนด์]] เป็นพระโอรสพระองค์แรกและพระบุตรพระองค์ที่ 2 ใน [[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]] เป็นพระราชนัดดาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]] ต่อมา ได้มีการประกาศพระนามพร้อมพระอิสริยศจากพระราชวังในวันประสูติ เจ้าชายเลียมทรงรับบัพติศมาใน [[22 เมษายน]] ที่ผ่านมา ในโบสถ์คณะนักร้องประสานเสียง [[มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์]] [[วาติกัน]] พระบิดามารดาทูลหัวคือ [[เจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก]] พระปิตุฉา(อาชาย) แอนนา-มาเรีย พิทนี พระสหายของพระมารดา
== พระอิสริยยศ ==
*[[28 พฤสจิกายน]] [[พ.ศ. 2559]] - ปัจจุบัน - เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา เจ้าชายแห่งบูร์บง-ปาร์มา (His Royal Highness Prince Liam of Nassau of Nassau, Prince of Bourbon-Parma)
== อ้างอิง ==
{{reflist}}
ผู้ใช้นิรนาม