ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก}}
'''เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา''' เป็นพระโอรสพระองค์เล็กใน [[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก]] กับ [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]] เป็นพระนัดดาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] กับ [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]] เมื่อแรกประสูติ ทรงมีพระอิสริยยศที่ '''เจ้าชายแห่งนัสเซา''' เช่นพระภคินี คือ [[เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา]]
== พระประวัติ ==
เจ้าชายเลียม ประสูติ ณ [[เจนีวา]] [[สวิตเซอร์แลนด์]] เป็นพระโอรสพระองค์แรกและพระบุตรพระองค์ที่ 2 ใน [[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]] เป็นพระราชนัดดาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]] ต่อมา ได้มีการประกาศพระนามพร้อมพระอิสริยศจากพระราชวังในวันประสูติ เจ้าชายเลียมทรงรับบัพติศมาใน [[22 เมษายน]] ที่ผ่านมา ในโบสถ์คณะนักร้องประสานเสียง [[มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์]] [[วาติกัน]] พระบิดามารดาทูลหัวคือ [[เจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก]] พระปิตุฉา(อาชาย) แอนนา-มาเรีย พิทนี พระสหายของพระมารดา
== อ้างอิง ==
{{reflist}}
ผู้ใช้นิรนาม