ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำวิเศษณ์"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
→‎อ้างอิง: มันขาด
(→‎อ้างอิง: มันขาด)
9. ''ประติเษธวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิ มิใช่ ไม่ได้ หามิได้ เป็นต้น เช่น เขามิได้มาคนเดียว หรือ ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไว้ไม่ได้
 
10. ''ประติชญาวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ เป็นต้น เช่น คุณครับมีคนมาหาขอรับ หรือ คุณครูขา สวัสดีค่ะ/ครับ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม