ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

แก้ไขเล็กน้อย
(เก็บกวาดบทความ)
(แก้ไขเล็กน้อย)
{{รอการตรวจสอบ}}
รายชื่อสถาบัน[[อุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาด้าน[[ศึกษาศาสตร์]]หรือครุศาสตร์ (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติมที่: [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]])
 
{{คณะในมหาวิทยาลัยไทย}}
 
[[หมวดหมู่:คณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อคณะวิชา|ศึกษาศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย|ศึกษาศาสตร์]]
1,556

การแก้ไข