ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |'''ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์'''
'''ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ)
* สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดปีการศึกษา 2561 )
* สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (เปิดปีการศึกษา 2561 )
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
 
| valign = "top" |
 
|-
 
|}
 
48

การแก้ไข