ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี''' เป็นสะพานข้าม[[แม่น้ำเลย]] เชื่อมระหว่าง[[ตำบลผาบิ้ง]] และ[[ตำบลทรายขาว]] [[อำเภอวังสะพุง]] [[จังหวัดเลย]] เป็นสะพาน[[คอนกรีตเสริมเหล็ก]] มีความยาว 130 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ความยาวทางเท้ากว้าง 1301.50 เมตร ก่อสร้างโดย[[กรมทางหลวงชนบท]]เป็นผู้ว่าจ้างให้ หจก.วาริชก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 16,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปิดใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คำว่า "ภูตูม" ในชื่อสะพานมาจากชื่อของ[[พระภิกษุ]]ในท้องที่
 
[[หมวดหมู่:จังหวัดเลย]]
ผู้ใช้นิรนาม