ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

แก้ไขเล็กน้อย
(เก็บกวาดบทความ)
(แก้ไขเล็กน้อย)
|-
| สำนักวิชาการจัดการ || [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
|-
| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
|-
| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
|-
| คณะบริหารธุรกิจ || [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
|-
| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
|}
* '''หมายเหตุ''' จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ
1,556

การแก้ไข