ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเอ็ดวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox royalty|type=monarch|name=เอ็ดวี (อีดวิกเอ็ดวิก)|succession=[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]|image=Eadwig - MS Royal 14 B VI.jpg|caption=เอ็ดวีใน "ม้วนวงศ์วานของกษัตริย์แห่งอังกฤษ" ในช่วงต้นศตวรรษที่ 14|reign=23 พฤศจิกายน ค.ศ.955 - 1 ธันวาคม ค.ศ.959 ระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน กับ 7 วัน|predecessor=[[สมเด็จพระเจ้าเอเดรดแห่งอังกฤษ|เอ็ดเร็ด]]|successor=[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ|เอ็ดการ์]]|house=[[ราชวงศ์เวสเซกซ์|เวสเซ็กซ์]]|birth_date=ค.ศ.940|birth_place=เวสเซ็กซ์ อังกฤษ|death_date=1 ตุลาคม ค.ศ.959|death_place=กลอสเตอร์ อังกฤษ|place of burial=กลอสเตอร์|consort=yes|spouse=[[เอลฟ์จิฟู มเหสีของเอ็ดวี|เอลฟ์จิฟู]] (เป็นโมฆะ)|father=[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1 แห่งอังกฤษ|เอ็ดมุนด์ กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]|mother=[[เอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี]]|religion=[[โรมันคาทอลิก]]}}'''พระเจ้าเอ็ดวี [ภาษาอังกฤษ Edwy] หรือ เอ็ดวิก [ภาษาอังกฤษ Eadwig]''' โอรสของ[[พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1|พระเจ้าเอ็ดมุนด์]] ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]] (ค.ศ.955-959) ต่อจากพระมาตุลา [[พระเจ้าเอเดรด|เอ็ดเร็ด]] เอเธลวาลด์บันทึกไว้ว่าประชาชนทั่วไปเรียกว่าเอ็ดวิกว่า "ผู้งดงามทุกส่วน (All-Fair)" เนื่องจากพระองค์รูปงามมาก พระองค์เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเรื่องการประจันหน้ากับ[[นักบุญดันสตัน|ดันสตาน]]ในงานเลี้ยงฉลองการราชาภิเษก และจากเรื่องที่ว่าในปีค.ศ.957 อาณาจักรถูกแบ่ง พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่เหนือเธมส์ ([[ราชอาณาจักรเมอร์เซีย|เมอร์เซีย]]และ[[ราชอาณาจักรนอร์ทัมเบรีย|นอร์ธัมเบรีย]]) ปกครองโดยพระอนุชาของพระองค์ [[พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ|เอ็ดการ์]] การแบ่งประเทศดูจะสงบสุขดี และเมื่อเอ็ดวิกสวรรคตในอีกสองปีต่อมา เอ็ดการ์ขึ้นเป็นกษัตริย์เหนืออังกฤษที่เป็นเอกภาพอีกครั้ง
 
== ความขัดแย้งกับนักบุญดันสตาน ==
859

การแก้ไข