ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

เพิ่มขึ้น 281 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ Nuseebot (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''อนัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นสามัญญลักษณะของธรรมชาติของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]<ref>พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),[http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=86 ธรรมนิยาม 3], ''พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม''</ref>
 
== เหตุที่ได้ชื่อว่า "อนัตตา" ==