ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซิลซ็องแห่งชิลลา"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เก็บกวาด}}
{{กษัตริย์แห่งอาณาจักรชิลลา 1}}
1,002

การแก้ไข