ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมโยธาธิการและผังเมือง
| ชื่อในภาษาแม่_1 = <small>{{color|grey|(Department of Public Works and Town & Country Planning)}}</small>
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
130,840

การแก้ไข