ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

 
== ตราสัญลักษณ์ ==
[[ไฟล์:ตรากรมโยธาธิการและผังเมือง.png|90px|thumb|ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง]]
ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ประกอบด้วยเทพใน[[ศาสนาพราหมณ์]] 4 องค์ คือ [[พระพรหม]] [[พระนารายณ์]] [[พระศิวะ]] และ[[พระพิฆเนศวร]] ด้านล่างมีชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในกรอบวงกลมประกอบด้วยลวดลายไทย
 
ผู้ใช้นิรนาม