ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 15:
เมือปีพ.ศ.2470 ประชากรได้ขยายออกไปอาศัยตามไร่นาจึงทำให้มีความเจริญมากขึ้น จนได้แยกหมู่บ้านออกจากตำบลบ้านเป้า แล้วตั้งเป็นตำบลใหม่ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการบริหาร โดยขณะนั้นบ้านเกิ้งมีสภาพเป็นหมู่บ้านใหญ่มีประชากรหนาแน่นและมีความพร้อมในหลายๆด้าน ทางการจึงได้ยกฐานะให้เป็นที่ตั้งของตำบล เรียกชื่อว่า "ตำบลบ้านเกิ้ง" ขึ้นตรงต่อการปกครองอำเภอชนบท ต่อมามีผู้คนจากบ้านเมืองเพีย ตัวเมืองชนบทและจากที่อื่นๆได้อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกิ้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดหมู่บ้านต่างๆมากขึ้น เช่น บ้านโคกสูง กุดเป่ง หนองผักแว่น โนนละม่อม บ้านหนองกุง บ้านหนองลุมพุก ตลาดบ้านไผ่ บ้านไผ่นอก 
 
เมื่อปี พ.ศ. 2482 ทางการยกฐานะของชุมชนต่างๆที่ขึ้นต่อตำบลบ้านเกิ้งนั้นขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกชื่อว่า "'''กิ่งอำเภอบ้านไผ่'''" โดยเหตุที่ไม่ใช่ชื่อว่า "บ้านเกิ้ง" เพราะชาวบ้านฟังดูแล้วไม่เพราะไม่ทันสมัยเป็นชื่อแบบบ้านนอกสมัยเก่า จึงตั้งเป็นชื่อ "บ้านไผ่" แล้วต่อมาก็ได้ยุบตำบลบ้านเกิ้งลงเป็นหมู่บ้านธรรมดาแล้ว ตั้งตำบลบ้านไผ่ขึ้นมาแทน โดยต่อมาทางรถไฟจึงได้ตัดผ่านบ้านไผ่มุ่งสู่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ตำบลบ้านไผ่ก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/052/1.PDF "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF]ราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539</ref> จนถึงปัจจุบัน
 
== การปกครอง ==
2,191

การแก้ไข