ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:Suvarnabhumi Airport Logo.svg"

({{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = โลโกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | เจ้าของลิขสิทธิ์ = บริษัทท่าอากาศยานไทย | เว็�)
 
== คำอธิบายโดยย่อ ==
{{nonfreeimage
| คำอธิบายภาพ = โลโกโลโก[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]]
| เจ้าของลิขสิทธิ์ = บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
| เว็บไซต์ที่มา = http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/58/Suvarnabhumi_Airport_Logo.svg/1000px-Suvarnabhumi_Airport_Logo.svg.png
| เหตุผลในการใช้ภาพ = ประกอบบทความ
}}
 
== การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ==
{{โลโก้}}
ผู้ใช้นิรนาม