ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

* '''[[เทศบาลตำบลโคกสำราญ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลวังสวรรค์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (อำเภอบ้านแฮด)|องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
 
2,184

การแก้ไข