ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[วิษณุ เครืองาม|ศ.(กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/22.PDF</ref>
| อธิการบดี = รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ (คณะศิลปนาฎดุริยางค์ รักษาราชการแทน)
| motto =
| song =
34,024

การแก้ไข