ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาวน้อยร้อยล้าน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| วงสไมล์บัฟฟาโล่ || || วง[[สไมล์บัฟฟาโล่]]
 
|-
| นะโม (วัยเด็ก) || ด.ช.ธีรภัทร์ หนองมีทรัพย์ || ด.ช.ชาญคณิต ทรัพย์สมบูรณ์
|-
| คำน้อย (วัยเด็ก) || ด.ญ.จิรประภา ฝ่ายฟุ้ง || ด.ญ.ประภัสสร เริ่มศรี
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม