ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหนือมนุษย์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[จุฑาทิพย์ ครุธามาศ]] แสดงเป็น เอมอร
* [[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]] แสดงเป็น ผู้สื่อข่าว
==นักแสดง==
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
== ลำดับรายการโทรทัศน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม