ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
'''ประวัติ'''
 
'''คณะเศรษฐศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 เป็นต้นมา ซึ่งพัฒนามาจาก เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ต่อมาและได้รับอนุมัติให้การจัดตั้งขึ้นเป็น คณะเศรษฐศาสตร์เมื่อ เมื่อวันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายจัดการเรียนการศึกษาขั้นปริญญาทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคให้สอดคล้องกับสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] นโยบายของรัฐบาลทั้งในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ตามแผนพัฒนาภาคเหนือโท ตลอดจนเป็นแหล่งการวิจัยและการบริการ วิชาการแก่สังคมเอก
 
== หลักสูตร ==
; ปริญญาตรี
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ปริญญาตรี
 
*[http://www.econ.cmu.ac.th/ เวบไซต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm ภาคปกติ]
 
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}}
[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm ภาคพิเศษ]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
{{โครงสถานศึกษา}}
[http://www.econ.cmu.ac.th/ เวบไซต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
32,556

การแก้ไข