ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตารางธาตุพร้อมชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
H
 
1.00797
| colspan="16" |  
| style="border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black;" | <small>ฮีเลียม</small><br>2<br><big>He</big><br><small>4.00260</small>
ผู้ใช้นิรนาม