ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง"

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 พลตำรวจเอก สมยศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 122/2557
 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลตำรวจเอก สมยศเป็น [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]] คนใหม่ <ref>ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/183/2.PDF]</ref> โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกที่จบการศึกษาปริญญาเอก
 
== นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ==
34,738

การแก้ไข