ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

แก้เพราะมีคนใส่คำมั่วๆ
(แก้เพราะมีคนใส่คำมั่วๆ)
=== วิธีการคิดแบบการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ===
เมื่อมีการหยอดเหรียญเข้าตู้
# มีความอินดี้สูงในการแสดงผลชนิดของน้ำในตู้ที่สามารถเลือกซื้อได้
# ตรวจสอบจำนวนน้ำกระป๋องที่มีอยู่ในตู้ของลุงตู่
# รับผลการเลือกชนิดน้ำ
# ส่งน้ำที่เลือกออกมาจากช่อง
ผู้ใช้นิรนาม