ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด่านเจดีย์สามองค์"

ระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] [[ญี่ปุ่น]]ได้สร้าง[[ทางรถไฟสายมรณะ]]ผ่านช่องเขาแห่งนี้ จึงมีอนุสรณ์รำลึกถึงเชลยศึกชาวออสเตรเลียหลายพันคน (โดยมีชาติสัมพันธมิตรและพลเรือนเอเชียจำนวนหนึ่ง) เสียชีวิตเนื่องจากใช้งานหนักในการก่อสร้างทางรถไฟ
 
พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของชาวเขาหลายเผ่า รวมไปถึง[[กะเหรี่ยง]]และ[[มอญ]] ผู้ซึ่งไม่ได้รับหรือไม่ต้องการได้รับสัญชาติพลเมืองจากทั้งไทยและพม่า กองทัพแบ่งแยกดินแดนพยายามที่จะยึดครองช่องเขานี้จากพม่า โดยชาวมอญได้ควบคุมช่องเขามาจนกระทั่ง ค.ศ. 1990 แต่ในปัจจุบันกองทัพพม่าได้เข้าควบคุมช่องเขานี้อีกครั้งหนึ่ง
 
== อ้างอิง ==
*[http://www.annaontour.com/province/kanchanaburi/jd3.php ด่านเจดีย์สามองค์]
 
ผู้ใช้นิรนาม