ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan = "1"| 2559 || align = "center"| [[แรงตะวัน]] || align = "center"| สุรีย์ || align = "center"| รับเชิญ
|-
| rowspan = "2"| 2560 || align = "center"| [[เพชรกลางไฟ]] || align = "center"| หม่อมเจ้าหญิงอทริกา (ท่านหญิงนิด) || align = "center"| นางร้ายกลับตัวเป็นคนดี
|-
|align = "center"| [[เดือนประดับดาว]] || align = "center"| เฟยหลัน || align = "center"|