ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่โลหิต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 50:
 
== ความสำคัญทางคลินิก ==
 
=== ความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง ===
 
[[ไฟล์:Blood Compatibility.svg|right|230px|thumb|'''แผนผังความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง''' <br /> นอกเหนือจากการบริจาคให้หมู่โลหิตเดียวกันแล้ว หมู่โอสามารถบริจาคให้หมู่เอ บีและเอบี และผู้บริจาคเลือดหมู่เอและบีสามารถให้หมู่เอบีได้]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ ตารางความเข้ากันได้ของเม็ดเลือดแดง<!--
Line 150 ⟶ 153:
|}
<small>
 
หมายเหตุตาราง: 1. โดยสมมติให้ไม่มีแอนติบอดีนอกแบบ ซึ่งจะทำให้เลือดผู้ให้และผู้รับเข้ากันไม่ได้ ซึ่งเป็นปกติของเลือดที่ถูกเลือกโดยการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้และผู้รับ (crossCross matchingMatching)
</small>
 
=== ความเข้ากันได้ของพลาสมา ===
 
[[ไฟล์:Plasma donation compatibility path.svg|right|190px|thumb|'''แผนผังความเข้ากันได้ของพลาสมา'''<br />นอกเหนือจากการบริจาคให้หมู่โลหิตเดียวกันแล้ว พลาสมาจากหมู่เอบีสามารถให้หมู่เอและบี และพลาสมาจากหมู่เอ บีและเอบีสามารถให้หมู่โอ(O)]]
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
ผู้ใช้นิรนาม