ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายการออกเสียงอักษรอาหรับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครื่องหมายการออกเสียงที่สำคัญได้แก่
 
* '''[[ฟัตฮะฮ์]]''' َ ({{unicode|fatḥah}}) เป็นเส้นเฉียงบนตัวอักษร แสดงเสียงอะ คำว่า ฟัตฮะฮ์ ({{lang|ar|فتحة}}) เองหมายถึงการเปิดออก ซึ่งหมายถึงการเปิดออกของริมฝีปากเพื่อออกเสียงนี้ ตัวอย่าง เช่น
{{lang|ar|دَ}} อ่านว่า “ดะ” เมื่อตามด้วยอลิฟ {{lang|ar|ا}} จะแทนเสียงอา เช่น {{lang|ar|دَا}} อ่านว่า “ดา”
* '''[[กัสเราะฮ์]]''' ِ ({{unicode|kasrah}}) รูปร่างเหมือนฟัตฮะฮ์ แต่เขียนไว้ข้างล่าง แสดงเสียงอิ เช่น دِ อ่านว่า “ดิ” ถ้าตามด้วยยาอ์ {{lang|ar|ﻱ}} แทนเสียงอี เช่น {{lang|ar|دِي}} อ่านว่า “ดี”
* '''[[ฎ็อมมะฮ์]]''' ُ ({{unicode|ḍammah}}) เป็นเส้นโค้งขมวดเป็นปม อยู่เหนืออักษร แสดงเสียงอุ เช่น {{lang|ar|دُ}} อ่านว่า “ดุ” ถ้าตามด้วยวาว {{lang|ar|و}} แทนเสียงอู เช่น {{lang|ar|دُو}} อ่านว่า “ดู”
* '''ตันวีน''' ({{unicode|tanwīn}}) {{lang|ar|ـً ـٍ ـٌ}} ใช้กำหนดการลงท้ายทางไวยากรณ์ด้วย /อัน/ /อิน/ และ /อุน/ ในภาษาอาหรับโบราณมักใช้เชื่อมกับอลิฟ แต่ไม่ค่อยใช้ในภาษาสมัยใหม่
* '''ซุกูน''' ْ ({{unicode|sukūn}}) เป็นวงกลมเขียนบนตัวอักษรเพื่อแสดงว่าอักษรนั้นเป็นตัวสะกด และใช้แสดงเสียงสระประสม เช่น อยู่เหนือ[[ยาอ์]]แสดงเสียงสระไอ อยู่เหนือวาวแสดงเสียงสระเอา
* '''ชัดดะฮ์''' ّ ({{unicode|šaddah}}) เป็นเครื่องหมายคล้าย "w" เมื่อเขียนบนอักษรแสดงว่าให้ออกเสียงอักษรเป็นสองตัวเช่น: {{lang|ar|دّ}} [dd]
* '''อักษร {{lang|ar|ﻱ}}''' ({{unicode|yāʼ}}) (มีจุดสองจุดข้างล่าง) เมื่ออยู่ท้ายคำแทนเสียงอี
* '''[[ฮัมซะฮ์]]''' ء ({{unicode|hamzah}}) แสดงเสียง /อ/ ใช้บน[[อลิฟ]]เมื่ออยู่ต้นคำ โดยใช้ร่วมกับฟัตฮะฮ์ กัสเราะฮ์ หรือฎ็อมมะฮ์ เมื่อเสียง /อ/ อยู่กลางคำใช้อลิฟเมื่อเป็นเสียงอะเท่านั้น ถ้าเป็นอิหรืออุใช้ฮัมซะฮ์บนยาอ์หรือวาว เช่น {{lang|ar|أَخ}} ({{IPA|[ʡax]}} พี่ชาย), {{lang|ar| ِإِسْرَائِيل}} ([ʡisrāỷīl] [[อิสราเอล]]), {{lang|ar|أُمْ}} ([ʡumm] แม่), {{lang|ar|نَشْأت}} ([našảt] จุดเริ่มต้น), {{lang|ar| ِإِسْرَائِيل}} ([ʡisrāỷīl] อิสราเอล - มีพยางค์ [ỷīl]), {{lang|ar| ِرَؤُوف}} ([raw̉ūf] กรุณา) การใช้ฮัมซะฮ์ในภาษาอาหรับต่างจากภาษาฮีบรูที่ใช้อลิฟแทนเสียง /อ/ เสมอไม่ว่าอยู่ส่วนใดของคำ
* '''มัดดะฮ์''' آ ({{unicode|maddah}}) เป็นเส้นโค้งเขียนบนอลิฟเพื่อแสดงเสียงอา แทนการเขียนอลิฟสองครั้ง: {{lang|ar|ﺁ}}
* ภาษาในทวีปแอฟริกาบางภาษาเช่น[[ภาษาฮัวซา]] เพิ่มจุดขนาดใหญ่ใต้อักษรเมื่อต้องการแสดงเสียงเอ
 
ผู้ใช้นิรนาม