ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
| ชื่อไทย = เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
|seal= [[ไฟล์:เมืองบ้านทุ่ม.png]]
| ชื่ออังกฤษ = Ban Thum Town Municipality
| ขนาดเทศบาล = เมือง
| จังหวัด = ขอนแก่น
| เว็บไซต์ = http://www.xn--72c5abhdb1ce4a2a2dzcf0eva8if7moa.com/
}}
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  (Ban Thum Town Municipality) เป็น[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ประเภท[[เทศบาลเมือง]] ตั้งอยู่ที่[[อำเภอเมืองขอนแก่น]] [[จังหวัดขอนแก่น]] ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ [[ตำบลบ้านทุ่ม]] อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งตำบล โดยมีระยะห่างจาก[[อำเภอเมืองขอนแก่น]] รวม 14 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกของ[[ถนนมะลิวัลย์]] (ขอนแก่น – ชุมแพ ) และมีสภาพทั่วไปเป็นตำบลหนึ่งในจำนวนพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่าน 17 ตำบลของอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นดินร่วนปนทราย
 
== ภูมิประเทศ ==
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีเขตติดต่อดังนี้
ตำบลบ้านทุ่ม สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่าน เป็นดินร่วนปนทราย
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อ [[เทศาบาลตำบลสาวะถี]] และ[[องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแดงใหญ่]] อำเภอเมืองขอนแก่น
* '''ทิศใต้''' ติดต่อตำบล [[องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า]] อำเภอเมืองขอนแก่น
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อ [[เทศบาลตำบลบ้านเป็ด]] อำเภอเมืองขอนแก่น
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อ [[องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหล่า]] และ[[เทศบาลตำบลบ้านฝาง]] [[อำเภอบ้านฝาง]] จังหวัดขอนแก่น
 
== การปกครอง ==
 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ครอบคลุมตำบลบ้านทุ่มทั้งตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มี 18 หมู่บ้าน{{เทศบาลเมือง}}<ref>http://www.xn--72c5abhdb1ce4a2a2dzcf0eva8if7moa.com/?show=menu&file=detail&id=5</ref>
{|
|หมู่ที่
|ชื่อบ้าน
|
|
|จำนวนประชากร/คน
|
|
|
|
|
|
|
|หมู่ที่
|ชื่อบ้าน
|
|
|จำนวนประชากร/คน
|
|
|
|
|-
|1.
|ทุ่ม
|
|
|1,712
|
|
|
|
|
|
|
|10
|ม่วง
|
|
|595
|
|
|
|
|-
|2.
|ทุ่ม
|
|
|1,623
|
|
|
|
|
|
|
|11
|ม่วง
|
|
|851
|
|
|
|
|-
|3.
|ทุ่ม
|
|
|1,584
|
|
|
|
|
|
|
|12
|ทุ่ม
|
|
|700
|
|
|
|
|-
|4.
|ทุ่ม
|
|
|1,503
|
|
|
|
|
|
|
|13
|ม่วง
|
|
|620
|
|
|
|
|-
|5
|เหล่าเกวียนหัก
|
|
|922
|
|
|
|
|
|
|
|14
|ม่วง
|
|
|1,148
|
|
|
|
|-
|6
|แดงน้อย
|
|
|684
|
|
|
|
|
|
|
|15
|ม่วง
|
|
|1,091
|
|
|
|
|-
|7
|แดงน้อย
|
|
|875
|
|
|
|
|
|
|
|16
|แดงน้อย
|
|
|818
|
|
|
|
|-
|8
|หนองกุง
|
|
|672
|
|
|
|
|
|
|
|17
|แดงน้อย
|
|
|716
|
|
|
|
|-
|9
|กุดนางทุย
|
|
|624
|
|
|
|
|
|
|
|18
|หนองกุง
|
|
|549
|
|
|
|
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เทศบาลเมือง}}
{{องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น}}
 
2,153

การแก้ไข