ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนในพญาไท [[เขตพญาไท]] กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
130,762

การแก้ไข