ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงพญาไท [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร]] 10400
| latd = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
'''องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ''' หรือ อพท. เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124528.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546</ref>
 
ปัจจุบันองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงพญาไท [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร]] 10400
 
== หน้าที่ของหน่วยงาน ==
135,932

การแก้ไข