ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทนายความที่ปรึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทนายความ''' ({{lang-en|Solicitor}}) เป็น[[นักกฎหมาย]]ประเภทหนึ่ง มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตอำนาจศาล อาทิในอังกฤษและเวลส์ วิชาชีพทนายอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติทนายความ ค.ศ. 1974 (Solicitors Act 1974) ส่วนในประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2538 ทนายความจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในแต่ละเขตอำนาจศาล เช่นในเขตอำนาจศาลอังกฤษและเวลส์อยู่ภายใต้การกำกับของ[[Law Society of England and Wales|สมาคมกฎหมายแห่งอังกฤษและเวลส์]] หรือในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับของ[[สภาทนายความ]]
 
ใน[[สหราชอาณาจักร]], บางรัฐของ[[ออสเตรเลีย]], [[ฮ่องกง]], [[แอฟริกาใต้]] และ[[ไอร์แลนด์]] ได้มีการแบ่งวิชาชีพด้านกฎหมายออกเป็นสองบทบาท คือ ทนายความ และ[[เนติบริกร]]<ref>A Dictionary of Law (7 ed.), J Law and EA Martin, Oxford University Press, 2009, {{ISBN|9780191726729}}</ref> หน้าที่การว่าความหน้าบัลลังก์ศาลจะเป็นของเนติบริกร นักกฎหมายอาจมีใบประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งหรือจะมีทั้งสองวิชาชีพก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอย่าง[[แคนาดา]], [[สิงคโปร์]], [[มาเลเซีย]], [[นิวซีแลนด์]], [[ไทย]] และรัฐส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย ได้มีการรวมวิชาชีพทั้งสองเนติบริกรเข้าด้วยกันเป็นกับวิชาชีพเดียวโดยทำหน้าที่ทนายความ คอยเป็นทั้งเนติบริกรธุระกับลูกความและทนายความเป็นผู้ว่าความในศาลในคนเดียว <ref>{{cite web|url=http://www.aspiringsolicitors.co.uk/converting-barrister-solicitor/|title=Converting From Barrister To Solicitor|work=Aspiring Solicitors|accessdate=17 August 2015}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.moretolaw.com/interesting/excitysolicitorswitchestothebar.php|title=Ex-Freshfields solicitor switches to the Bar|publisher=|accessdate=17 August 2015}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
32,532

การแก้ไข