ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

เพิ่มขึ้น 657 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความ
(เก็บกวาดบทความ)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตำแหน่งในมหาวิทยาลัย}}
'''วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ{{lang-en|อังกฤษ]]: collegeCollege}}) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย หมายถึง [[สถาบันอุดมศึกษา]]ที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ [[เศรษฐศาสตร์]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] ช่าง ดนตรี เป็นต้น
 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้นอาจจะบริหารงานเป็นเอกเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]], [[วิทยาลัยเทคนิค]], และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษา]] หรือ เป็นหน่วยในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัย]] เช่น [[วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธรรมศาสตร์]], [[วิทยาลัยนานาชาติการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดลทักษิณ]], [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหิดล]],[[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ]],[[วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณศรีนครินทรวิโรฒ]] และ[[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปากร]] ก็ได้
'''วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: college) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย หมายถึง [[สถาบันอุดมศึกษา]]ที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ [[เศรษฐศาสตร์]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] ช่าง ดนตรี เป็นต้น
 
อีกความหมายหนึ่งของวิทยาลัยนั้น อาจจะหมายถึง สถานศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น [[โรงเรียนอัสสัมชัญ|อัสสัมชัญ]] (Assumption College) หรือ [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล|เซนต์คาเบรียล]] (St. Gabriel's College) เป็นต้น
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้นอาจจะบริหารงานเป็นเอกเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]], [[วิทยาลัยเทคนิค]], และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษา]] หรือ เป็นหน่วยในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัย]] เช่น [[วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]], [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]],[[วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]],[[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ]],[[วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ]] และ[[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ก็ได้
 
== สถาบันวิทยาลัยชุมชน ==
อีกความหมายหนึ่งของวิทยาลัยนั้น อาจจะหมายถึง สถานศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น [[โรงเรียนอัสสัมชัญ|อัสสัมชัญ]] (Assumption College) หรือ [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล|เซนต์คาเบรียล]] (St. Gabriel's College) เป็นต้น
{{ดูบทความหลัก|สถาบันวิทยาลัยชุมชน}}
 
'''สถาบันวิทยาลัยชุมชน''' เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] เปิดสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา
== วิทยาลัยชุมชน ==
{{ดูบทความหลัก|วิทยาลัยชุมชน}}
'''วิทยาลัยชุมชน''' เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] เปิดสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[อุดมศึกษา]]
* [[มหาวิทยาลัยรัฐ]]
* [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]]
* [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
* [[หมวดหมู่:วิทยาลัย| ]]
* [[คณะวิชา]]
* [[บัณฑิตวิทยาลัย]]
* [[รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย]]
* [[รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา]]
* [[รายชื่อมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดสอน]]
* [[อันดับมหาวิทยาลัยไทย]]
 
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
 
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาแบ่งตามประเภท]]
 
[[หมวดหมู่:วิทยาลัย]]
 
[[หมวดหมู่:ประเภทของโรงเรียน]]
[[หมวดหมู่:เยาวชน]]
[[หมวดหมู่:วิทยาลัย| ]]
[[หมวดหมู่:ประเภทของโรงเรียน]]
{{โครงความรู้}}
1,556

การแก้ไข