ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ"

* [[วีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต]] (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (วันคล้ายวันเกิดปีที่ 75), 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 (การครบรอบ 50 ปีของกองทัพของสหภาพโซเวียต))
* [[วีรชนแห่งแรงงานสังคมนิยม]] (7 พฤษภาคม พ.ศ. 2503)
* 8 [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน]] 8 ครั้ง (№880 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478, №3582 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481, №14851 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484, №26411 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488, №128065 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494, №313410 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499, №331807 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504, №340967 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511)
* [[เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดง]], 6 ครั้ง (№47 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2462, №629/2 เมษายน พ.ศ. 2464, №27/3–2 ธันวาคม พ.ศ. 2468, №5/4–22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473, №1/5–3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487, №1/6 от 24 มิถุนายน พ.ศ. 2491)
* [[เครื่องอิสริยาภรณ์ซูโวรอฟ]], ขั้นที่ 1 (№125 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487)
29,338

การแก้ไข