ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ"

* เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก (№ 148 – 14 มกราคม พ.ศ. 2476)
* เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476)
* [[เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปีการทำงานและรับใช้กองทัพแดง"]] (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481)
* [[เหรียญ "สำหรับชัยชนะเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945"]] (พ.ศ. 2488)
* [[เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่เลนินกราด"]]
29,338

การแก้ไข