ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนอัมพร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สวนอัมพร สร้างขึ้นในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งลีลาศของหนุ่มสาวในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัด[[งานกาชาด]], [[งานเมาลิดกลาง]] เป็นประจำทุกปี เป็นสถานที่จัดงาน[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]ของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] [[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต]]
 
สวนอัมพร เป็นสถานที่จัดงานกาชาด ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี
 
สวนอัมพรยังเคยเป็นสถานที่จัด[[งานมอเตอร์โชว์]] อย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2523 ถึง ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากสถานที่จัดงานคับแคบ และที่จอดรถไม่เพียงพอ มีผู้เข้าชมงานถึงสองล้านคนตลอดงาน จึงย้ายสถานที่จัดงานไปที่[[ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค]]
ผู้ใช้นิรนาม