ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสุวรรณคูหา"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6570881 สร้างโดย 223.24.40.90 (พูดคุย))
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสุวรรณคูหาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านโคก]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
* '''[[เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาสี บางส่วนของตำบลสุวรรณคูหา และบางส่วนของตำบลกุดผึ้ง
* '''[[เทศบาลตำบลนาดี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลนาด่าน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด่านทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลบุญทัน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุญทันทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสี (นอกเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก)
2,089

การแก้ไข