ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาผู้ไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะเสียงที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้
* /ญ/ เป็นหน่วยเสียงพิเศษ ที่ไม่พบในภาษาไทยภาคกลาง (ยกเว้นสำเนียงสุโขทัย) และถิ่นใต้ (ยกเว้นสำเนียงสงขลา) แต่พบได้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน และเหนือ ในภาษาผู้ไท บางถิ่นผู้พูดใช้เสียง /ญ/ โดยตลอด บางถิ่นใช้ทั้งเสียง /ญ/ และ /ย/ โดยไม่แยกแยะคำศัพท์
 
=== หน่วยเสียงสระ ===
ผู้ใช้นิรนาม