ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลมงกุฎ"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไฟล์:Coronet of a Child of the Heir Apparent.svg|จุลมงกุฎสำหรับสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระโอรสธิดาของรัชทายาทโดยนิตินัย
ไฟล์:Coronet of a Grandchild of the Sovereign.svg|จุลมงกุฎสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระนัดดาของพระมหากษัตริย์
ไฟล์:Ducal Coronet of a British Duke.svg|จุลมงกุฎสำหรับ<br />ตำแหน่งดยุก
ไฟล์:Coronet of a British Marquess.svg|จุลมงกุฎสำหรับ<br />ตำแหน่งมาควิส
ไฟล์:Coronet of a British Earl.svg|จุลมงกุฎสำหรับตำแหน่ง<br />เอิร์ล
4,562

การแก้ไข