ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลมงกุฎ"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไฟล์:Monarch's Children Coronet.svg|จุลมงกุฎสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงหรือพระราชโอรสหรือธิดาของพระมหากษัตริย์
ไฟล์:Coronet of a Child of the Heir Apparent.svg|จุลมงกุฎสำหรับสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระโอรสธิดาของรัชทายาทโดยนิตินัย
ไฟล์:Monarch'sCoronet Otherof Grandchildrena CoronetGrandchild of the Sovereign.svg|จุลมงกุฎสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระนัดดาของพระมหากษัตริย์
ไฟล์:Ducal Coronet.svg|จุลมงกุฎสำหรับ<br />ตำแหน่งดยุก
ไฟล์:Coronet of a British Marquess.svg|จุลมงกุฎสำหรับ<br />ตำแหน่งมาควิส
4,584

การแก้ไข