ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความโน้มถ่วง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นอกเหนือจากความโน้มถ่วงที่เกิดระหว่างมวลแล้ว ความโน้มถ่วงยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตาม[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน]] เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เป็นต้น
 
Aถาม   รู้ไหมอะไรเป็นตัวการทำให้โลกร้อน
 
Bตอบ   เพราะว่าคนตัดต้นไม้เยอะโลกเลยร้อน
 
Aเฉลย  ผิด หมีต่างหากละที่เป็นตัวการเพราะว่าหมีขั้วโลก โลกเลยร้อน
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม