ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความกดอากาศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! (เมตร) !! (ฟุต)
|- ----
| 1 || align = "right" | 0 || align = "right" | 0
|- ----
| 1/2 || align = "right"| 5,486 || align = "right" | 18,000
|- ----
| 1/3 5|| align = "right" | 8,376 || align = "right" | 27,480
|- ----
| 1/10 || align = "right" | 16,132 || align = "right" | 52,926
ผู้ใช้นิรนาม