ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลี่ฉือจี้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ต่อมาในรัชสมัย [[จักรพรรดิถังเกาจง]] เขาเป็นที่รู้จักในนาม '''หลี่จี้''' ({{zh|p= Lǐ Ji}}) เพราะคำว่า '''ฉือ''' ไปพ้องกับคำว่า '''ซื่อ''' ที่อยู่ในคำว่า '''หลี่ซื่อหมิน''' อันเป็นพระนามเดิมของ [[จักรพรรดิถังไท่จง]] จึงต้องตัดคำว่าฉือออก
 
แต่เดิมหลี่ฉือจี้เป็นแม่ทัพของ [[หลี่มี่]] ผู้นำกบฏในช่วงปลาย [[ราชวงศ์สุย]] ต่อมาหลี่ฉือจี้ได้เกลี้ยกล่อมให้หลี่มี่ยอมแพ้ต่อกองทัพถังจักรพรรดิเกาจู่จึงพระราชทานแซ่หลี่อันเป็นนามราชสกุลให้แก่เขาจากนั้นหลี่ฉือจี้ก็เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งราชการเรื่อยมา
 
กระทั่งช่วงฤดูร้อน ค.ศ. 649 ก่อนจักรพรรดิไท่จงจะสวรรคตเพียง 9 วันพระองค์ได้มีพระราชโองการลดตำแหน่งหลี่ฉือจี้ลงไปเป็นเจ้าเมืองแถบชายแดนซึ่งสาเหตุที่พระองค์ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีของหลี่ฉือจี้นั่นเอง
 
 
ผู้ใช้นิรนาม